Основним навчально-методичними документом з планування освітнього процесу в ДНЗ «Глухівське ВПУ» є «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» №419 від 15.06.2006 року.
 Складовою освітнього процесу у ДНЗ «Глухівське ВПУ» є виробниче навчання і виробнича практика учнів навчального закладу, які організовуються і проводяться відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992), Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442), Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 № 419), Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці (затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 № 130) та інших нормативних документів у галузі професійно-технічної освіти.
 Навчально-виробничий процес у ДНЗ «Глухівське ВПУ» здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної) освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами професійно-теоретичної підготовки є різні типи уроків:

 • лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття;
 • індивідуальне заняття учнів, слухачів;
 • консультації;
 • виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, письмова робота, творча робота, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота);
 • навчальні екскурсії;
 • інші форми організації навчання (обмін досвідом, тижні за професіями, конкурси фахової майстерності, семінари, ярмарки, фестивалі, популяризація професій)

Обмін досвідом

Популяризація професій

Семінари, ярмарки, фестивалі

Конкурси фахової майстерності

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:

 • уроки виробничого навчання;
 • уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;
 • виробнича практика на робочих місцях чи у сфері послуг;
 • переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;
 • інші форми професійно-практичної підготовки.

Виробниче навчання включає:

 • навчання учнів у навчально-виробничих майстернях;
 • навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах.

Виробнича практика учнів, слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь, практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Много шаблонов Joomla на By Amestris D