Однією з перспективних форм організації навчального процесу в ДНЗ «Глухівське ВПУ» є упровадження елементів дуальної форми навчання за професією «Електрогазозварник». Суть якої полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. В основу цієї системи покладено принцип взаємного зв`язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій.
 Висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: навчального закладу, роботодавців.
 Суть навчання з даних професій полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв`язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати та . набувати стійких навичок та швидкості виконання певних дій з обраної професії.
 Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, для себе із впровадженням новітніх  виробничих технологій та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з`являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені робітники швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

Много шаблонов Joomla на By Amestris D