Баланс на 01.01.2021 року (Держава)Баланс на 01.01.2021 року (Область)Звіт про власний капітал за 2020 рік (Держава)Звіт про власний капітал за 2020 рік (Область)Звіт про рух грошових коштів за 2020 (Держава)Звіт про рух коштів за 2020 рік (Область)Звіт про фінансові результати за 2020 рік (Держава)Звіт про фінансові результати за 2020 рік (Область)Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2м) за 2020 рік (Область)Звіт про надходження і використання коштів , отриманих як плата за послуги(форма 4-1м) за 2020 рік (Область)Звіт про надходження і використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2м) за 2020 рік (Область)Звіт 1 за січень - грудень 2020 спонсорська допомогаПримітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (Держава)Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (Область)Лист пояснювальна (Держава)Лист пояснювальна (Область)
Кошторис 2020Баланс на 1 квiтня 2020 року (Держава)Баланс на 1 квiтня 2020 року (Область)Звiт про надходження та використання коштiв загал ного фонду за 1 квартал 2020 року форма 2-мЗвiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги за 1 еквартал 2020 року (форма 4-1м)Звiт про надходження i використання коштiв отриманих за iншими джерелами власних надходжен за 1 квартал 2020 року (форма 4-2м)Звiт про фiнансовi резул тати за 1 квартал 2020 року (Держава)Звiт про фiнансовi резул тати за 1 квартал 2020 року (Область)Баланс на 01.07.2020 (область)Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року (держава)Баланс на 01.07.2020(держава)Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року (область)Форма 2-м за перше півріччя 2020 рокуФорма 4-1м за перше півріччя 2020 рокуФорма 4-2 м за перше півріччя 2020 рокуБаланс на 01 жовтня 2020 року (Держава)Баланс на 01 жовтня 2020 року (Область)Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2020 року (Держава)Звіт про надходження і використання коштів за іншими джерелами власних надходжень за дев'ять місяців 2020 року (форма №4-2м)Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за дев'ять місяців 2020 року (форма№4-1м)Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за дев'ять місяців 2020 року (Форма 2-м)Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2020 року (Область)2dc
Баланс на 1 Сiчня 2020 року (форма №1-дс) ОбластьБаланс на 1 Сiчня 2020 року (форма №1-дс) ДержаваЗвiт про власний капiтал за 2019 рiк ДержаваЗвiт про власний капiтал за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження i використання iнших надходжен спецiального фонду (форма_№4-3_м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжен (форма №4-2м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк (форма №3-дс) ДержаваЗвiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк (форма №3-дс) ОбластьЗвiт про фiнансовi резуль тати за 2019 рiк (форма №2дс) ОбластьПримiтки до рiчної фiнансовоi звiтностi за 2019 рiк ДержаваПримiтки до рiчної фiнансовоi звiтностi за 2019 рiк Область
Много шаблонов Joomla на By Amestris D